Noví i stávající uživatelé kontaktních čoček musí o své čočky pecovat, aby bylo zaruceno zdravé a pohodlné videní

Nosím kontaktní čočky

Nosím kontaktní čočky

Při správné péči vám kontaktní čočky mohou nabídnout zdravou, praktickou a pohodlnou možnost korekce zraku. Ať už kontaktní čočky zkoušíte poprvé nebo je nosíte léta, následující tipy vám pomohou lépe využívat jejich výhod.

Noví uživatelé kontaktních čoček

CIBA VISION® vám nabízí širokou škálu kontaktních čoček, které vám poskytnou stejně jasné vidění, jaké vám poskytují brýle. Kontaktní čočky mají v porovnání s brýlemi mnohé výhody, včetně pohodlí a kosmetické hodnoty.

Chcete-li vyzkoušet kontaktní čočky poprvé, navštivte svého očního specialistu, který vyhodnotí potřeby vašeho zraku a pomůže vám vybrat nejlepší typ čoček.

Pravidelné odborné kontroly očí jsou důležité

Než začnete čočky používat, navštivte svého očního specialistu. Vyšetření zraku i aplikaci kontaktních čoček může provádět oční lékař nebo v oční optice optometrista, který je k tomu proškolen. Pouze po odborně provedeném vyšetření vám může být vybrán vhodný typ kontaktních čoček.

Klikněte zde, pokud chcete najít nejbližšího očního specialistu.

Mimo to je nezbytná i následná péče očního specialisty. V průběhu času se oko mění, často bez příznaků nebo varovných signálů, takže existuje riziko, že by se u vás mohly rozvinout potenciálně závažné komplikace, včetně ztráty zraku. Pravidelná průběžná lékařská péče může pomoci uchovat zdraví vašeho oka. Informujte se u svého očního specialisty, jaký je doporučený interval vyšetření, obvykle to bývá od 6 do 12 měsíců.

Dodržování rozvrhu nošení

Různé kontaktní čočky jsou vyráběny pro různé potřeby, životní styly i režimy nošení. Zatímco některé čočky můžete mít nepřetržitě nasazené až jeden měsíc, jiné jsou určené pouze pro jednodenní použití. Abyste ochránili své oči před závažnými komplikacemi, je důležité, abyste dodrželi rozvrh nošení, jak ho vypracuje váš oční specialista. Prosím, poraďte se svým oční specialistou, máte-li nějaké dotazy o správném režimu nošení vašich kontaktních čoček.

Nasazení a vyjmutí kontaktních čoček

Je důležité, abyste si před každou manipulací s kontaktními čočkami umyli, opláchli a osušili ruce. Nenasazujte si kontaktní čočku do oka, pokud je oko červené, podrážděné nebo když vás bolí. V těchto případech byste měli kontaktovat svého očního lékaře, než budete s používáním kontaktních čoček pokračovat.

Interval výměny kontaktních čoček

Různé kontaktní čočky jsou vyrobené z různých materiálů. Protože každý materiál má jiné vlastnosti, výrobci doporučují pro každý typ čočky takový interval výměny, aby byla zaručena její optimální funkčnost. Většina dnes používaných čoček je určených pro častou výměnu. Typické intervaly výměny jsou jeden den, 1 až 2 týdny a jeden měsíc. Poraďte se se svým očním specialistou, on vám doporučí interval výměny na základě vaší konkrétní čočky i vašich individuálních potřeb.

Péče o vaše kontaktní čočky

V závislosti na typu kontaktních čoček, které používáte, existuje mnoho různých možností pro čištění a dezinfekci vašich kontaktních čoček. Některé kontaktní čočky, jako například jednodenní jednorázové kontaktní čočky, nevyžadují v podstatě žádnou péči - po každém použití je jednoduše vyhodíte. Pokud však nosíte kontaktní čočky, které si musíte podle doporučení očního specialisty večer vyjmout a ráno znovu nasadit, musíte je čistit a dezinfikovat po každém použití. Správná péče o vaše kontaktní čočky může napomoci tomu, aby vaše čočky zůstaly čisté a jejich nošení bylo stále pohodlné. Zeptejte se svého očního specialisty, které řešení je pro vás to nejlepší.

Čistá & bezpečná manipulace s kontaktními čočkami

Dodržování osobní hygieny a péče o kontaktní čočky dle pokynů vašeho očního specialisty, a také pokynů výrobců kontaktních čoček a roztoků pro péči o ně, jsou nejdůležitější kroky, které jako uživatel kontaktních čoček můžete podniknout, abyste si ochránili zrak. Organizace CDC uvádí na svých webových stránkách www.cdc.gov doporučení, mimo jiné i:

 • Nechejte si pravidelně kontrolovat zrak u očního lékaře.
 • Noste a vyměňujte si kontaktní čočky podle pokynů vašeho očního specialisty.
 • Vyjměte si kontaktní čočky před jakoukoliv činností, která zahrnuje kontakt s vodou, včetně sprchování, koupání ve vaně nebo plavání. Uživatelé kontaktních čoček na delší použití by měli prodiskutovat možné problémy se svým očním lékařem.
 • Před manipulací s kontaktními čočkami si umyjte ruce vodou a mýdlem a osušte je.
 • Kontaktní čočky čistěte podle návodu od jejich výrobce a podle pokynů vašeho očního specialisty.
  • Používejte čerstvý čisticí a dezinfekční roztok vždy, když kontaktní čočky čistíte a ukládáte. Nikdy opakovaně nepoužívejte ani nedolívejte starý roztok.
  • Nikdy nepoužívejte fyziologický roztok nebo zvlhčující kapky k dezinfekci kontaktních čoček. Žádný z roztoků není účinným ani schváleným dezinfekčním prostředkem.
 • Opakovaně použitelné kontaktní čočky skladujte v pouzdře určeném pro tento účel.
  • Pouzdro byste měli po každém vypláchnout sterilním roztokem na kontaktní čočky (nikdy nepoužívejte vodu z kohoutku) a nechat otevřené, aby mohlo vyschnout. Poznámka: každý víceúčelový roztok SOLOCARE AQUA® se dodává s pouzdrem na kontaktní čočky*, které je napuštěno speciálním antimikrobiálním prostředkem. Vzhledem ke speciálním vlastnostem tohoto pouzdra na čočky ho musíte po každém použití zavřít.
  • Pouzdro vyměňujte alespoň jednou za tři měsíce.

Nějaké problémy?

Pokud zpozorujete nějaké problémy s kontaktními čočkami, vyjměte je z očí a urychleně se poraďte se svým očním specialistou. Mírná bolest může být raným příznakem závažnější komplikace a včasná léčba může mít významný vliv na překonání problémů.

i Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění [Internet]. Akantamébová keratitida: Prevence a kontrola; [aktualizováno 15. prosince 2009, citováno 11. března 2010] K dispozici na adrese http://www.cdc.gov/acanthamoeba/prevention.html
* Toto speciální pouzdro na čočky by neměly používat osoby, které jsou alergické na stříbro nebo jiné kovy.

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close